Het programma aanbod voor vrijwilligers

De Levenseinde Academie biedt de volgende presentaties aan:

Keuzes in de laatste levensfase
Euthanasie, waar hebben we het (niet) over
Wilsverklaringen, hoe belangrijk zijn ze en waar moeten ze aan voldoen?
Dementie en het zelfgekozen levenseinde
Doodswensen bij psychiatrische problematiek
De euthanasiewet: een hellend vlak?
Voltooid leven of stapeling van ouderdomsklachten
De laatstewilpil (of pil van Drion): wat kan en mag wel?

Keuzes in de laatste levensfase

Een presentatie om keuzemogelijkheden over het levenseinde in gesprek scherp te krijgen. Er wordt ingegaan op verschillende begrippen, zoals euthanasie, hulp bij zelfdoding, palliatieve sedatie, het behandelverbond en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo). De betekenis van wilsverklaringen wordt toegelicht, ook bij dementie, psychiatrische problematiek en ‘voltooid leven’.

Euthanasie, waar hebben we het (niet) over

Wat is euthanasie? Wat is hulp bij zelfdoding? Wat is het verschil met palliatieve sedatie? Waarom is euthanasie geen recht? Wat maakt het zo belangrijk (tijdig) in gesprek te gaan met de huisarts en naasten? Op al deze vragen geeft de presentatie antwoord. Ook wordt kort en bondig ingegaan op het opstellen van een euthanasieverzoek.

Wilsverklaringen, hoe belangrijk zijn ze en waar moeten ze aan voldoen?

De verschillende wilsverklaringen (behandelverbod, euthanasieverzoek, volmacht en de niet-reanimeren-penning) worden toegelicht. Wat houden ze in en wat is de waarde ervan? Er is speciale aandacht voor de betekenis van wilsverklaringen bij dementie, psychiatrische problematiek en een voltooid leven. Ook komt aan de orde hoe een behandelverbod zinloos doorbehandelen kan helpen voorkomen. De presentatie geeft inzicht in situaties die aanleiding kunnen geven om (tijdig) in gesprek te gaan over de wilsverklaringen.

Dementie en het zelfgekozen levenseinde

Steeds meer mensen willen een, in hun ogen, ontluisterend levenseinde voorkomen. Wat is de waarde van een wilsverklaring bij (gevorderde) dementie? Aan de orde komen: het (tijdig) betrekken van naasten en de arts, mogelijke dilemma’s en praktijkervaringen.

Doodswensen bij psychiatrische problematiek

Hoe onderbouw je ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van psychisch lijden in gesprek met een psychiater of arts? Wat is er wettelijk mogelijk bij een doodswens? Wat houdt de professionele richtlijn over psychiatrie en euthanasie in en waarom is deze ontwikkeld? Wat is de waarde van een (schriftelijke) wilsverklaring bij psychiatrische problematiek? Mede aan de hand van praktijk situaties krijgen deelnemers inzicht in de complexiteit van het thema en hoe zij hierover in gesprek kunnen gaan.

De euthanasiewet: een hellend vlak?

Sinds de Nederlandse euthanasiewet van kracht is, is een van de argumenten tégen deze wet het zogenoemde ‘hellende vlak’. Is er sprake van oprekken van de wettelijke grenzen bij bijvoorbeeld dementerenden en mensen met een psychiatrische aandoening of niet? Wat mag juridisch gezien en waar liggen de grenzen? Deze presentatie geeft antwoord op de vraag of 17 jaar na invoering de angst voor het oprekken van de wet terecht is.

Voltooid leven of stapeling van ouderdomsklachten

Euthanasie bij voltooid leven is volop in het nieuws. Uit onderzoek blijkt dat 63% van de Nederlanders vindt dat er een wet moet komen die hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor ouderen die hun leven als voltooid ervaren (NVVE–onderzoek door Motivaction, 2017). De commissie Schnabel schreef een negatief advies, de toenmalige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, zei dat het mogelijk zou moeten zijn en D66 ontwikkelde een wetsvoorstel. Deze presentatie geeft inzicht in de laatste stand van zaken en wat wel en niet mogelijk is.

De laatstewilpil (of pil van Drion): wat kan en mag wel?

Er is grote behoefte aan regie over de eigen dood op een zelfgekozen moment zonder afhankelijk te zijn van een arts (oftewel de autonome route). De Coöperatie Laatste Wil deed een poging een ‘laatstewilpil’ beschikbaar te stellen voor leden. Deze actie werd gestaakt nadat justitie ingreep, omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is. Ook het bestellen van een dodelijk middel uit het buitenland is illegaal (Opiumwet). Bijna de helft van de Nederlanders (49%) is voor het beschikbaar komen van een middel voor ouderen die hun leven willen beëindigen. Ook vindt een meerderheid dat er een wet nodig is die het mogelijk maakt dat ouderen die hun leven als voltooid ervaren, hulp bij zelfdoding krijgen (63%, onderzoek Motivaction, 2017). Wat is eigenlijk (hulp bij) een zorgvuldige zelfdoding en wat mag wel?

Als u een levenseindevraagstuk op de agenda wilt zetten dat niet in het programma-aanbod terug te vinden is, neemt u dan contact op. In overleg kan de Academie een presentatie of programma op maat verzorgen.

Een greep uit mogelijke onderwerpen die buiten het programma vallen, maar binnen de scope van de Academie:
• Euthanasie en religie
• Euthanasie in het buitenland
• Tucht- en strafrecht en euthanasie.

Tarieven

De levenseinde Academie werkt zonder winstoogmerk en kan daarom tegen een laag tarief scholing aanbieden. Een presentatie kost 150 euro. Voor commerciële instellingen geldt een tarief van 300 euro. De Levenseinde Academie kan in sommige situaties het tarief aanpassen.

Menu