Veelgestelde vragen

Voor professionals

Wat is de Levenseinde Academie?
Voor wie is de academie?
Wat is kenmerkend voor het aanbod?
Wat kunt u verwachten?
Zijn er kosten aan verbonden?
Hoe lang duurt een presentatie?
Waar wordt de voorlichting gegeven?
Moet je beschikken over voorkennis of een bepaald opleidingsniveau?
Hoe vraag ik een presentatie of andere dienst aan?

Wat is de Levenseinde Academie?

De Levenseinde Academie is een kenniscentrum dat informatie en ervaringen deelt over keuzevrijheid aan het einde van het leven.

Voor wie is de academie?

De Academie richt zich op professionals, studenten van beroepsopleidingen en organisaties die hun leden, vrijwilligers en andere belangstellenden (meer) vertrouwd willen maken met het thema. Hierbij kan worden gedacht aan verpleegkundigen, verzorgenden, thuiszorgmedewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers, artsen, praktijkondersteuners, casemanagers dementie, politieke partijen, ouderenbonden, hospices, Alzheimercafés, uitvaartorganisaties etc.

Wat is kenmerkend voor het aanbod?

In alle presentaties staat de mens die zich wil voorbereiden op zijn laatste levensfase centraal. De ondersteunende rol van de professional is daarin onmisbaar.

Wat kunt u verwachten?

De Academie geeft in heel Nederland groepspresentaties die worden verzorgd door deskundige en ervaren sprekers. De inhoud wordt afgestemd op uw wensen. U kunt specifieke thema’s aan de orde laten stellen, verdieping zoeken of de eigen (beroeps)praktijk als uitgangspunt nemen. Het is in overleg ook mogelijk om een reeks presentaties af te nemen of een presentatie te combineren met bijvoorbeeld film, debat of workshop.

Zijn er kosten aan verbonden?

De levenseinde Academie werkt zonder winstoogmerk en kan daarom tegen een laag tarief scholing aanbieden. Een presentatie kost 150 euro. Voor commerciële instellingen geldt een tarief van 300 euro. De Levenseinde Academie kan in sommige situaties het tarief aanpassen.

Hoe lang duurt een presentatie?

Voor een presentatie en beantwoording van vragen moet u rekenen op ongeveer een uur. Als u ook een uitwisseling van ervaringen en een discussie wenst, kunt u uitgaan van anderhalf tot twee uur.

Waar wordt de voorlichting gegeven?

Sprekers van de Academie komen op locatie in heel Nederland. Als u niet beschikt over een geschikte ruimte, neem dan contact met ons op. Eventueel kunt u terecht op het bureau van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) in het centrum van Amsterdam.

Moet je beschikken over voorkennis of een bepaald opleidingsniveau?

De Academie stelt zich in op de (ervarings)kennis van de groep.

Hoe vraag ik een presentatie of andere dienst aan?

Voor een aanvraag van een presentatie kunt u gebruik maken van het digitaal formulier.

Heeft u een andere vraag?

Menu