Overige diensten

De Levenseinde Academie doet meer dan presentaties geven.

Een drieluik

Als u inhoudelijke verdieping zoekt om nader stil te staan bij de eigen (beroeps)praktijk, dan komt de Academie u graag tegemoet, bijvoorbeeld met een drieluik, bestaande uit:

• Een presentatie op basis van het programma-aanbod (of een discussie, eventueel gecombineerd met een film)
• Een vervolgbijeenkomst waarin de Levenseinde Academie uitnodigt casuïstiek of dilemma’s in de eigen sector te bespreken
• Reflectie of intervisie naar aan leiding van de vorige bijeenkomsten.

Gastlessen en lespakketten

De Academie biedt het voortgezet en beroepsonderwijs (basisniveau: havo/vwo) een gastles van één uur aan, gecombineerd met (digitale) lespakketten, bijvoorbeeld over euthanasie. Voor beroepsopleidingen wordt desgewenst aansluiting gezocht met het betreffende vakgebied.

Film en debat

De Levenseinde Academie draagt op verzoek ook bij aan debatten, paneldiscussies of (na)gesprekken die gecombineerd worden met een film of documentaire. We kunnen u adviseren over geschikt materiaal. Beelden nodigen uit tot levendige discussies.
Het is ook mogelijk een film te combineren met een presentatie.

Een voorzitter voor een workshop, congres of andere bijeenkomst

Ook als u een workshop, congres of andere bijeenkomst wilt organiseren over het levenseinde kunt u een beroep doen op de Levenseinde Academie door een (dag)voorzitter te boeken.

Menu